Príslušenstvo 3

45,00 

Popis produktu

Máte otázku?

Príslušenstvo

Vyzerá takmer ako klasický záchod na vodu. Ibaže nepotrebuje vodu ani kanalizáciu.

Thank you
We've registered your enquiry.

We will contact you back in the next 24 hours.

Ďakujeme,
Váš dopyt sme zaevidovali.

Budeme Vás spätne kontaktovať v nasledujúcich 24 hodinách.